Veelgestelde vragen

Onderstaand vind je een lijst met veelgestelde vragen over het project Het Nieuwe Thuis te Vlaardingen.

Huren

De verhuur is inmiddels gestart! Kom in aanmerking voor één van de prachtige woningen door een account aan te maken en schrijf je in via het digitale inschrijfformulier. Je vindt het digitale inschrijfformulier binnen je persoonlijke account in het menu aan de linkerkant. 

Ja de woningen zijn voorzien van een warmtepomp en zijn zeer goed geïsoleerd. Dit komt ten guste van de jaarlijkse energierekening (afhankelijk van het gebruik). 

Inschrijving

De inschrijving is online in een beveiligde omgeving en bestaat uit verschillende onderdelen en stappen, tijdens de stappen worden er diverse controles uitgevoerd:

 • Aanmelden
  Ga naar ‘aanmelden’ en maak een account aan op de projectwebsite. Wanneer je het aanmeldformulier hebt ingevuld ontvang je een mail om je account te bevestigen.
 • Digitaal inschrijven
  Als de verhuur is gestart vind je in je account het digitale inschrijfformulier. Via dit formulier is het mogelijk om je definitief in te schrijven voor jouw bouwnummer voorkeuren. Je kunt via de woningzoeker bepalen naar welke woning(en) jouw voorkeur uitgaat.

  In het digitale inschrijfformulier worden persoonlijk documenten en gegevens uitgevraagd. Het is mogelijk om op een later moment de documenten of gegevens aan te passen.
  Let op: het digitale inschrijfformulier dient voor de sluitingsdatum zo volledig mogelijk te zijn ingevuld en ondertekend. De dossiers die het meest volledig zijn worden als eerste in behandeling genomen.
 • Toewijzing
  Aan de hand van de voor de woningen gestelde inkomenseis (zie toelichting verder in deze FAQ), voorkeuren, beschikbaarheid en volledigheid van dossiers, worden de woningen toegewezen aan de best passende kandidaat. Heb je geen bericht ontvangen dat je bent toegewezen? Dan kom je automatisch op de reservelijst te staan, je kan dus nog steeds kans maken op een woning!
 • Eindcontrole en definitieve acceptatie
  Na het accepteren van de woning begint het controleren van jouw dossier. We beoordelen jouw gegevens, toetsen onder andere op echtheid en bekijken je inkomenssituatie en betaalverleden. Wanneer je dossier volledig akkoord bevonden is krijg je per e-mail bericht dat je dossier is goedgekeurd en wordt de huurovereenkomst digitaal ter ondertekening aangeboden.
 • Oplevering en sleuteloverdracht
  Nadat het contract is ondertekend word je geïnformeerd over de exacte datum van sleuteloverdracht en verdere opleverprocedure. Het is mogelijk dat bij ondertekening van de huurovereenkomst nog niet duidelijk is wat de exacte opleverdatum van je woning is. In dit geval ontvang je waar mogelijk, maximaal vier weken van tevoren de definitieve datum voor de sleuteloverdracht. De verwachte opleverdatum is nu in november.

Op vrijdag 25 november en vrijdag 2 december van 15:00 - 16:30 uur zijn de open dagen. De makelaar van het project is op deze dagen aanwezig om al je vragen te beantwoorden. Wees welkom en laat via je account weten dat je komt. 

Locatie: Bouwlocatie Het Nieuwe Thuis (Willem Beukelszoonstraat 9a, Vlaardingen)

Vanzelfsprekend gaan wij vertrouwelijk om met de geüploade documenten en jouw gegevens. Na afwijzing worden alle documenten verwijderd.

Nee, er worden geen inschrijfkosten of bemiddelingskosten in rekening gebracht.

Inkomenscriteria

Om in aanmerking te komen voor een woning in Het Nieuwe Thuis dien je tenminste te voldoen aan:

 • Een bruto maandinkomen van minimaal 3x de maandhuur
 • Bij tweeverdieners dient het gezamenlijke maandinkomen minimaal 4x de maandhuur te bedragen.
 • Zelfstandig ondernemers dienen minimaal 2 jaar geregistreerd te zijn bij de KvK. Daarnaast zal een recente winst- of verliesrekening van minimaal twee volledige boekjaren getoond moeten worden.
 • Je mag geen betalingsachterstand hebben bij een eerdere verhuurder of hypotheekverstrekker. Op basis hiervan kan de toewijzing geannuleerd worden.

In loondienst:
vakantiegeld, vaste bonus en een vaste 13e maand worden meegerekend bij het bepalen van het bruto jaarinkomen. Flexibele bonussen, winstuitkering en vergoeding voor een lease-auto worden niet meegenomen in de inkomenstoetsing.

Met pensioen:
Jouw totale jaarinkomen van uw AOW en pensioen(en). (De meest recente jaaropgaven bij elkaar opgeteld.)

Eigen vermogen:
Je eigen vermogen kun je voor 10% bij je bruto jaarinkomen optellen. Je dient het eigen vermogen bij ons aan te tonen, bijvoorbeeld door middel van een kopie van een bankafschrift van een Nederlandse bankrekening.

Zelfstandig ondernemer:
Het bruto jaarinkomen wordt berekend op basis van jouw netto bedrijfsresultaat.
Let op: heb je vaste financiële verplichtingen zoals aflossingen op hypotheek, leningen of alimentatie? Deze worden meegenomen in de inkomensberekening.

Documentatie

Identiteit

 • Uittreksel bevolkingsregister – BRP (in het geval van meerdere huurders van beiden, maximaal 3 maanden oud)
 • Een verklaring van de huidige verhuurder / hypotheekhouder (niet ouder dan 3 maanden). Dit is alleen voor jou van toepassing als je niet inwonend bent. Ben je wél inwonend (bijvoorbeeld: woon je nog bij jou ouders)? Dan hoef je dit document niet aan te leveren.
 • Kopie ID kaart/Paspoort. Hiervoor kun je gebruik maken van de KopieID app van de Rijksoverheid.

Ben je in loondienst?

 • Werkgeversverklaring van maximaal 3 maanden oud
 • 3 meest recente salarisstroken
 • 3 recente bankafschriften, waaruit het salaris blijkt
 • (UWV dossier)

Ben je zelfstandig ondernemer?

 • Als ondernemer kun je jouw inkomen aantonen met een inkomensverklaring van de belastingdienst over de twee meest recente jaren. Dit formulier kun je gratis aanvragen via de belastingtelefoon 0800 0543 of door in te loggen met je DigiD op Mijn Belastingdienst. Let op: je kunt dit document alleen opvragen met een DigiD.
 • Heb je geen inkomensverklaring? Dan is een accountants- of boekhoudersverklaring met jaarrekening noodzakelijk.
 • Meest recente jaarrekening (balans, winst- en verliesrekening opgemaakt door accountant/administratiekantoor) van de afgelopen 2 jaar 
 • Accountantsverklaring (of inkomensverklaring van de belastingdienst).
 • Een inschatting, door een accountant opgesteld, van het verwachte resultaat van het komende boekjaar
 • Recent uittreksel uit het Kamer van Koophandel register (niet ouder dan 3 maanden)

Ben je gepensioneerd/AOW-gerechtigd?

 • Jaaropgave van AOW en indien van toepassing pensioen
 • Inkomensverklaring van de belastingdienst
 • Drie bankafschriften waarop de storting van AOW en indien van toepassing pensioen zichtbaar is.

Heb je momenteel een koopwoning?
Dan dient het inkomen voldoende te zijn om de hypotheeklasten én de huurkosten te dragen.

Bij een koopwoning zijn de volgende situaties mogelijk en dien je de volgende documenten te uploaden:

De woning is verkocht:

 • (Voorlopige) koopakte aanleveren
 • Jaaropgaven van hypotheekverstrekker OF een nota van afrekening.

Je houdt de hypotheek aan:

 • Jaaropgaven van hypotheekverstrekker
 • Drie bankafschriften met hierop de maandelijkse hypotheeklasten

Tevens dien je er rekening mee te houden dat je vanuit de huurovereenkomst verplicht bent je in te schrijven op het adres van het gehuurde. Eventuele hypotheekrenteaftrek komt hiermee te vervallen.

Heb je momenteel een huurwoning?

 • Recente verhuurdersverklaring

Heb je maandelijkse verplichtingen?

Denk hierbij aan maandelijks verplichtingen zoals een lening, studieschuld of betaal je partner/kinderalimentatie.

Scheiding

In het geval van scheiding is het van belang dat je jouw financiële positie kunt onderbouwen op basis van het scheidingsconvenant of verklaring mediator, zodat wij kunnen vaststellen of er voldoende financiële middelen zijn om de huursom te dragen ten opzichte van het inkomen.

Klik hier om een blanco werkgeversverklaring te downloaden.

Klik hier om een verhuurders-, hypotheekverklaring te downloaden.

Om identiteitsfraude tegen te gaan is het belangrijk om documenten aan te leveren die aan de AVG richtlijnen voldoen. Dit houdt onder meer in dat je BSN en pasfoto niet zichtbaar mogen zijn. Hiervoor kun je gebruik maken van de KopieID app van de Rijksoverheid.

Contract

Het is mogelijk om met maximaal twee personen te huren (m.u.v. kinderen). Een medebewoner kan tijdens de huurperiode worden toegevoegd, verwijderd of gewijzigd. Daarvoor is toestemming nodig van de Verhuurder en er moet een nieuwe huurovereenkomst getekend worden. Ga je van een eenpersoonshuishouden naar een tweepersoonshuishouden, dan heeft dat gevolgen voor de inkomenseisen waarbij de norm wordt gesteld op een minimaal gezamenlijk bruto maandinkomen van 4x de maandhuur.

De minimale huurtermijn is 1 jaar met een opzegtermijn van minimaal 1 kalendermaand voor het einde van de overeenkomst, daarna wordt de huurovereenkomst omgezet naar onbepaalde tijd contract en kan de huur per maand opgezegd worden met inachtneming van een opzegperiode van minimaal 1 kalendermaand.

Voordat het huurcontract definitief kan worden dient er een waarborgsom betaald te worden. Dit bedrag wordt na beëindiging van het contract terugbetaald, behoudens gedeeltelijke of volledige aftrek zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden die je bij de concept huurovereenkomst ontvangt. De hoogte van de borg bedraagt 1 tot 3 keer de maandhuur, afhankelijk van persoonlijke situatie.

Ja, er is een jaarlijkse huurstijging. Je ontvangt jaarlijks een bericht in de maand juni waarin de jaarlijkse huurverhoging wordt aangekondigd. Conform de huurovereenkomst artikel 6.2.

Het Nieuwe Thuis heeft alleen vrije sector woningen wat betekent dat je niet in aanmerking komt voor huurtoeslag.

Nee dit is exclusief, de prijs op de website is de kale huur. Je dient zelf zorg te dragen voor water en elektriciteit.

Nee

In de woningzoeker, welke je vind onder 'Huuraanbod', zijn de plattegronden opgenomen. Door op een woning te klikken in de woningzoeker opent zich een venster met de specificaties van de woning. Tevens vind je hier onder de button 'Downloads' (linksonderaan in het venster) de verhuurtekening en de keukentekening.

Nee, dit is ten strengste verboden. Houd er rekening mee dat dit kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van je contract en een hoge boete, zoals beschreven in de algemene voorwaarden.

Ja, echter heb je geen eigen parkeerplek maar je kunt wel openbaar parkeren voor de deur.

Nee, er zijn geen parkeerplaatsen met een laadpaal beschikbaar. Echter beschikken een aantal openbare parkeerplaatsen in de buurt wel over een laadpaal.

Beschikbaarheid

Mocht je voorkeurswoning onverhoopt niet meer beschikbaar zijn, dan sta je hiervoor automatisch op de reservelijst. Mocht geen van je voorkeuren meer beschikbaar zijn, maar zou je toch graag een woning in Het Nieuwe Thuis willen, dan kan je altijd je voorkeuren aanpassen. Log in jouw account en wijzig je voorkeuren. Wellicht kan je dan wel toegewezen worden aan een beschikbare woning.

Aan de hand van de gestelde inkomenseis, de beschikbaarheid én de uitkomst van jouw persoonlijke credit-check kun je in aanmerking komen voor een woning. De volgorde van binnenkomst van het inschrijfformulier is geen criterium bij de toewijzing. Als er meerdere inschrijvingen zijn voor dezelfde woning, wordt de woning willekeurig toegewezen. Het is derhalve verstandig om meerdere voorkeuren aan te geven.

Er wordt momenteel hard gebouwd aan de woningen. Op dit moment is het uit veiligheidsoverwegingen dan ook niet mogelijk om te bezichtigen. Zodra een bezichtiging of een kijkdag mogelijk is, word je hiervan uiteraard op de hoogte gehouden.